Application Management Service (AMS)

Det kan vara en utmaning att alltid ha kompetens inom systemadministration på plats. Eftersom en flera av våra kunder efterfrågat stöd för systemadministration utvecklade vi tjänsten Application Management Service – AMS. SD Worx AMS-team ser till att ert lönesystem eller HR-system är kontinuerligt uppdaterat och optimerat efter er verksamhets aktivitet. Ni behöver inte längre oroa er för kompetensbrist inom systemförvaltningen och kan därför lägga energi på till exempel löne- och HR-processerna.

Paketeringen av SD Worx AMS passar alla cloud-kunder. Det betyder att du köper HR- eller lönesystemet som tjänst med ett tillägg som innehåller AMS-tjänsten. Därav har ni fortfarande processhanteringen hos er men SD Worx tar hand om systemförvaltningen.

Vad betyder AMS Application Management Services?

Application Management Services (AMS) är de delar som en organisation väljer att outsourca. Det kan vara delar eller hela organisationens support av program.