Analytics

Gå från data till insikt. Proaktiv HR-analys med alla uppgifter samlade i en vy.

Med hjälp av Analytics får ni fram rätt underlag för era beslut och kan locka till er rätt profil på nya medarbetare, hantera kompetensutvecklingen internt, utnyttja all kompetens som redan finns i företaget och behålla medarbetare för företagets behov i framtiden.

God HR-praxis räcker inte längre. Företag behöver en allt mer mer datadriven strategi som kan leda till bevisbaserad HR som stödjer möjligheten att vara objektiv och fördomsfri. När HR-avdelningen kan göra konsekvensanalyser tar de en mer strategisk roll och kan hjälpa företaget att få en konkurrensfördel genom smart data och HR-analys.

Använd vår HR-analys för att spåra, jämföra, matcha och analysera data och trender i SD Worx HR.

Analytics-modulen

Innehåll

  • Time Analytics
  • People Analytics

Funktioner

Modul Analytics

Analysera masterdata i People analytics

Era medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Att bygga en djup förståelse för din personal kan ge bättre svar och en konkurrenskraftig fördel. Genom att analysera HR-data får ni bättre insikt om vad som fungerar och inte.

Funktionsöversikt
• Baserad på SD Worx HR:s datalagermodell
• Byggt i Microsoft Power BI tool
• Stödjer rollbaserad rapportering
• Underlättar snabb start med det nordiska SD Worx HR KPI-ramverket

Modul Analytics

Utöka data från tidrapportering med Time analytics

Få mer insikt i företagets frånvaro- och övertidstimmar med hjälp av utökad data från tidrapporteringen med Time Analytics. När du utökar modulen finns alla dimensioner och funktioner i People tillgängliga.

Funktionsöversikt
• Kartlägger tidsorsaker med hjälp av SD Worx KPI ramverk.
• Tidstransaktioner från Lön eller modulen Time (planerad)
• Hitta frånvaromönster och trender.
• Ett tillägg som gör att du kan använda alla funktioner i Time Analytics.


Modul Analytics

Rollbaserad behörighet

Analytics har två huvudsakliga användargränssnitt baserade på användarens roll. Målet är att tillhandahålla en användarupplevelse som passar varje användares behov. Manager-gränssnittet är det huvudsakliga sättet att få tillgång till instrumentpanelen och rapporter för att se teamets statistik. För HR-specialisten finns det möjlighet att se fullständig statistik från hela arbetsstyrkan.

Analytics är ett BI-verktyg som tillhandahåller KPI och datainblick från SD Worx People och Lön.

• Analytics erbjuds som en molntjänst och är lättillgänglig från flertalet webbläsare.
• Analytics levereras med SD Worx HR KPI-ramverk, konfiguration av KPI:er och rapporter, som kan användas som standard eller anpassas vid behov.
• Analytics datalager är expanderbart och mer data går att lägga till efter implementering.
• Inbyggda interaktiva rapporter med hjälv av Microsoft Power BI.

Modul Analytics

SD Worx HR Analytics ramverk

SD Worx HR KPI-ramverket är en fördefinierad uppsättning av KPI:er och konfiguration som stödjer de nordiska länderna. Med minimal konfiguration kan chefen och HR-specialisten börja använda instrumentpanelen och rapporterna i Analytics.

Kolla in vårt senaste webinar om HR Analytics!