HR Master

People ger dig effektiv hantering av person- och organisationsinformation.

People är SD Worx HR:s masterdatamodul som ger dig kontroll över nya, nuvarande och avslutade anställningar. Få in nyanställningar i systemet med ett minimum av administration och låt dina chefer och HR-specialister känna full kontroll. I People-modulen finns mallar med processer som är klara att använda, inklusive exempel på anställningskontrakt. Det är enkelt att vidarebefordra informationen till t ex IT eller ekonomiavdelningen och andra berörda. Med ytterligare funktionalitet för elektronisk signering av dokument och Teamtailor rekryteringsintegration kan du få en helt digitaliserad process för onboarding.

People finns på engelska, finska, norska och svenska.

SD Worx HR levereras med en startkonfiguration av People som uppfyller de grundläggande behoven för de flesta företag. Förinställd med mall av ett organisationsträd. People innehåller även mallar för anställningsprocesser, anställningsavtal och godkännandeprocesser. Konfigurationen kan vid behov anpassas vid leverans eller vid senare tillfälle.

Bas- och tilläggsmoduler i People

Bas
 • Employment – anställningsinformation
 • Organization – organisationsträd mm
 • Salary Review – lönerevision
 • Analytics
 • GDPR – verktyg
Tillägg
 • Teamtailor – rekrytering
 • Salary Review – Lönerevision (utökad)
 • Health
 • Employment Coverage (LAS-beräkning)

Basmodul People

Översiktsvy – Dashboard

Med den viktigaste informationen samlad på ett ställe är det möjligt för chefer och HR att få en överblick över vad som behövs göras. Vyn ”Dashboard” gör det lekande lätt att hålla reda på alla uppgifter.

Funktionsöversikt

 • Meddelanden kopplade till ärenden i systemet som kräver uppmärksamhet eller åtgärd.
 • Konfiguerbara påminnelser.
 • Få översikt över kollegors och medarbetares frånvaro.
 • Håll koll på saldo för övertid, semester etc.
 • Nyheter och företagsinformation.
 • Meddelanden från HR och ledningen.

Basmodul People

Organization

Förändringar i organisationsträd görs enkelt genom en drag- och släpp-funktion. Organisera din godkännandestruktur och fördela kostnaderna enkelt. Det grafiska organisationsträdet kan också exporteras till PDF eller bild

Funktionsöversikt

 • Inställningar för avancerade och multidimensionella. organisationsstrukturer.
 • Skapa organisationsträd och definiera behörighetsregler.
 • Lägg till/hantera myndigheter, tillgång, roller och avslutning av anställning.
 • Se och exportera organisationsträd och grafer.

Basmodul People

Anställningsinformation – Employment

Här finns en översikt av all personalinformation. Se medarbetarens tidigare, nuvarande och framtida värden. Med avancerad sökning kan du skapa dina egna rapporter baserade på informationen om medarbetarna.

Funktionsöversikt

 • Hantera personinformation.
 • Sök efter, importera och exportera personuppgifter.
 • Hantera ändringar i anställningar.
 • Sök efter kollegor.
 • Visa och övervaka historik.
 • Arkivera anställningsdokument.
 • Hantera behörighetsregler.
 • Tilläggsmodul

Lönerevision – Salary review

Lönerevisionsmodulen automatiserar, förenklar och sparar tid för hela företaget. Slipp Excel-dokument och använd GDPR-verktyget för att hantera lönerevisionsprocessen från början till slut.

Funktionsöversikt

 • Skapa, definiera och testa simulering av lönerevisionen.
 • Skapa lönerevision med eller utan en förutbestämd budget.
 • Dela budget i enlighet med förinställda villkor, till exempel prestation.
 • Enkel åtkomst till relevant information, t.ex. lönehistorik och referensvärden.
 • Godkännande enligt farfarsprincipen.
 • Användarvänlig process som gör det möjligt för chefer att arbeta mer effektivt.
 • Enkel översikt för HR och ledning.

Läs mer om lönerevision

 • Tilläggsmodul Teamtailor

Rekrytering – Recruitment

Gör rekryteringsprocessen effektivare med SD Worx integration till Teamtailor. Onboardingprocessen förenklas betydligt i och med att den valda kandidatens personinformation automatiskt importeras till SD Worx onboardingsprocess i People.

Funktionsöversikt

 • Samma behörighetsregler i Teamtailor som i SD Worx HR.
 • Spara tid när informationen endast behöver matas in en gång.
 • Automatisk filbaserad integration efter implementation och inställning.
 • Tillägssmodul

E-Signering

Digitaliserade processer säkerställer kortare ledtider och korrekt data som minskar administration samt arbetsbelastning.

Funktionsöversikt

 • Förkorta tiden för signeringsprocessen med SD Worx HR E-signering.
 • SD Worx HR skickar ut notifiering om dokument som ska signeras, samlar signaturer från alla enheter och Scrive säkrar det signerade dokumentet.
 • När alla parters signaturer är samlade, lagras avtalet i ett digitalt arkiv och alla berörda får en kopia av det signerade dokumentet.
 • Nu kan du äntligen spendera mer tid på värdeskapande aktiviteter och mindre tid på pappersarbete.
 • Tilläggsmodul

Health

Långtidssjukfrånvaro är dyrt och Health gör det möjligt att minska kostnaderna och ta hand om medarbetarnas välbefinnande på ett effektivt sätt. Health hjälper chefen/HR-specialisten att följa upp och vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla lagar och regler för att få medarbetaren tillbaka till jobbet snabbt och smidigt

Funktionsöversikt

 • Frånvaromodul som håller reda på medarbetarens sjukskrivning.
 • Spåra upprepade frånvaroperioder.
 • Påminnelser och meddelanden till chef och HR.
 • Förenkla chefens arbete att värna om medarbetare med hjälp av systemstöd.

Las

EC/LAS modulen visar den totala anställningstiden för en anställd, med både pågående och tidigare anställningar summerade. Organisation får ett stöd för att leva upp till regler och lagar gällande anställningstid i LAS (Lagen om anställningsskydd).

Funktionsöversikt

 • Listor – Turordning och företrädesrätt​
 • Bevakning av prov- och visstidsanställningar​
 • Bevakning av anställdas rätt till återanställning​
 • Simulering ger LAS värden vid anställning​
 • Notifikationer hjälper chefer och HR att fatta beslut gällande medarbetares anställningar​
 • EC/LAS finns på svenska och engelska

Boka en gratis online demo av SD Worx HR