Framtidens tidrapportering – Time

Hantera tid- och närvarorapportering för alla typer av anställningar enligt nordiska lagar och regler. Med enkel tidrapportering för anställda, teamöversikt för chefer och integrerat med SD Worx Lön, erbjuder vi en automatiserad process som säkerställer korrekt data.

Tidrapporteringsverktyget Time används för att samla in och hantera de anställdas faktiska arbetstid och avvikelser från schemat. Denna information beräknas i beräkningsmotorn som går att implementera med standardiserade eller anpassade beräkningsregler. Lätt att förstå och använda oavsett roll.

Vi är nu live med vår tidslösning Come and Go, boka in en demo med oss för att se hur vi kan hjälpa ert företag!

Tidrapportering – Time

Bas
  • Tidrapportering
  • Ansökningar och planering
Tillägg
  • Tidsberäkningar
  • Come & go
  • Projektrapportering

Funktioner

Basmodul Time

Tidrapportering

Vårt integrerade system SD Worx HR Time, SD Worx HR People och SD Worx Lön ger en effektiv tidrapportering och närvarohantering samt säkerställer korrekt data. Det sparar både tid och ger rätt resultat.

Funktionsöversikt

• Medarbetare kan registrera tid och frånvaro via en app i mobilen eller via sin laptop – oavsett var de befinner sig.
• Använd lokala startpaket för tidsrapportering eller konfigurera systemet för alla typer av arbetsavtal.
• Medarbetare kan se och planera sin tid och närvaro i ett gränssnitt som är enkelt att förstå.

Basmodul Time

Ansökningar och planering

Gör din ansökan om ledighet och semester snabbt och enkelt. Du får automatiskt svar i systemet så fort chefen besvarat din ansökan. Visar också alla arbetskollegor vilka som är frånvarande.

Funktionsöversikt

• Medarbetare kan registrera tid via telefonen och datorn var de än befinner sig.
• Använd lokala startpaket för tidrapportering eller ställ in systemet för alla typer av arbetsavtal.
• Medarbetare kan se och planera sin tid och närvaro i ett intuitivt gränssnitt.


Basmodul Time

Godkännanden

Frigör tid från administration och gör chefens godkännanden lättillgängliga och genomförbara med några enkla knapptryck i mobilen.

Funktionsöversikt

• Chefer kan bevilja eller avslå förfrågningar och godkänna en hel period med ansökningar.
• Godkända registreringar inom perioden kommer att vara redo för överföring till lönesystemet.
• Om en ansökan avslås får medarbetaren ett meddelande i inkorgen.
• Push-notis när det är dags att skicka tidrapporten för godkännande.
• Det är också möjligt för en chef att ta emot uppgifter i inkorgen när det finns tidsrapporter att godkänna och se deras förfallodatum.
• Översikt av godkännanden med information om status.
• Godkännandena kan filtreras på chef, periodstatus eller registreringsstatus.


Basmodul Time

Påminnelser

Missa aldrig en deadline med påminnelser i Time.

Funktionsöversikt

• Systemet har automatiska påminnelser och manuella påminnelser. De automatiska påminnelserna aktiveras av perioder. Periodspåminnelser kan påminna en medarbetare att rapportera en period eller skicka in den. Det finns också möjlighet att påminna chefen att godkänna perioden per automatik.
• Manuella påminnelser kan skickas av en administratör till en chef som har väntande uppgifter.
• Uppgifter aktiveras av registreringar. Registreringar är allt från ansökningar till registreringar som blivit inställda att aktivera en uppgift.

Basmodul Time

Schemaläggning

Scheman finns tillgängliga för medarbetare online.

Feature overview
• Skift med start- och sluttid visas i kalendern och i teamplaneringen.
• Bygg arbetscheman och definera skift i modulen för schemaläggning.
• Koppla flexram till specifika skift eller genom beräkningsavtalet för arbetstid med hjälp av tilläggsmodilen realtidsrapportering.
• Skift kan läggas till som standard, standby eller jour.
• Systemet hanterar nattskift som börjar och slutar på olika datum.
• Arbetstidsavvikelser kan hanteras genom ett avvikelseschema, avvikelse per dag eller genom att regsitrera en skiftändring.

Basmodul Time

Övergripande funktionalitet

Modulerna Time och People i SD Worx HR och SD Worx Lön är moduler med data som integreras med varandra. Det gör det smidigt och enkelt att få tillgång till all information från de olika modulerna vilket underlättar ditt arbete och all rapportering, samt ger korrekt data.

Funktionsöversikt

• Bygg dynamiska arbetsflöden för godkännanden, ersättare och auktoritetsnivåer med People
• Bygg och hantera registreringar och scheman för medarbetare för att underlätta rapportering.
• Full integration med SD Worx Lön för korrekta saldon, exempelvis semester och övertid.
• Gör avancerade registreringssökningar, administrera orsaker, lönekoder och valideringar.

Versioner av tidsmodulen Time

Ingen beräkning

• Inga automatiska beräkningar
• Alla tids- och frånvarokoder tillgängliga
• Godkännande och workflow
• Mobila appar

Standardberäkning

• Allt som ingår i Ingen beräkning
• Beräkningsmotor
• Arbetstidslagen och definerade kollektivavtal
• Fördefinierade beräkningsregler

Avancerad beräkning

• Allt som ingår i Standardberäkning
• Mer omfattande beräkningsregler
• Kundunika regler