Demo: e-sign i Aditro HR

Visste du att en helt digital onboarding-process kan reducera resurser med 40-60%? Tid som tidigare spenderats på utskrift och distribution av fysiska dokument kan istället ägnas åt värdeskapande aktiviteter. Detta har vi sett hos kunder som har implementerat e-signering i Aditro HR. Vi har även kunnat se att ledtiden från rekrytering till produktivitet kan minskas med 70-80%.

  • Aditro HR skickar inbjudningar att signera, samlar in signaturer från alla enheter och Scrive säkrar det signerade dokumentet.
  • När alla parter har undertecknat avtalet lagras det i det digitala arkivet och alla inblandade får en kopia av det undertecknade dokumentet.
  • När avtalet har undertecknats registreras den nya medarbetaren i Aditro HR och avtalet lagras på sidan för den nya medarbetarens personliga information.
  • Allt i ett enda arbetsflöde utan att skriva ut ett enda papper.

Titta på vår demo av e-sign i Aditro HR nu!

Se en längre demo av Aditro HR här >>