Smittbärarpenning och hemisolering

Smittbärarpenning och sjuklön under covid-19, vad gäller?

Under coronakrisen används och aktualiseras ord som vi sällan hör i vardagen. Under ett ”normalt” år får Försäkringskassan in ca 350 ansökningar om smittbärarpenning. Den 1:a december hade 13 000 personer ansökt om smittbärarpenning under 2020*

Är du som anställd smittad av covid-19 har du automatiskt rätt till smittbärarpenning. Detta eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Lagen omfattar smittsamma sjukdomar som förflyttas mellan människor och som kan vara livshotande, innebära svårt lidande, eller medföra andra allvarliga konsekvenser. Ett kriterium för att en sjukdom/virus ska omfattas av lagen är att det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom insatser som riktas till smittade.**

Nytt beslut om läkarintyg vid smittbärarpenning

För att anställda ska få tillgång till smittbärarpenningen behövdes tidigare ett läkarintyg där en läkare har beslutat att arbetstagaren inte får arbeta p.g.a. att hen är eller kan vara smittad. Från och med den 6:e februari till och med den 30:e april behövs inget läkarintyg. Det innebär att Försäkringskassan kan ta ett beslut utan läkarintyg, men ansökaren behöver lova på heder och samvete att en läkare har fattat ett beslut om avstängning från jobbet. *****

Smittbärarpenning gäller alltid från den första dagen och arbetsgivaren hanterar inte intyget. Det går via Försäkringskassan och staten tar kostnaden.

Vad är skillnaden mellan smittbärarpenning och sjuklön? 

Sjuklönen betalas ut till den som inte kan arbeta p.g.a. sjukdom och den betalas genom arbetsgivaren under de första två veckorna. Smittbärarpenningen betalas ut till arbetstagare som kan arbeta, men som p.g.a. smittrisken inte får det. Utbetalningen sker genom staten, via Försäkringskassan.

Vad är skillnaden mellan sjuklön och sjukpenning?

Sjuklön innebär att arbetsgivare betalar ut sjuklön istället för lön de första två veckorna en anställd är sjuk. Därefter får den anställde ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan när du tillfälligt inte kan arbeta på grund av sjukdom efter två veckors sjukdom och upp till tre månader. Försäkringskassan gör en bedömning att arbetstagaren ej kan utföra varken sitt ordinarie arbete eller andra tillfälliga arbetsuppgifter som arbetsgivaren tillfälligt kan erbjuda. ***

Sjukpenning med slopat karensavdrag under covid-19 (uppdaterad 22 februari, 2021)

Det nya förslaget om slopat karensavdrag innebär att arbetstagaren får ersättning redan från första dagen i sjukfallet. Beslutet gäller även retroaktivt från och med den 11:e mars och inledningsvis till och med 30:e juni, 2021. Här kan läsa mer om karensavdrag under Corona.

Den anställde behöver själv ansöka om att få tillbaka karensavdraget via Försäkringskassans e-tjänst.

Följande gäller:

 • Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Den anställde ansöker därefter om ersättning för karensavdrag hos Försäkringskassan
 • Ansökan görs på ”mina sidor” på forsakringskassan.se
 • Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt (beloppet höjdes den 1:a juni från 700 kr).
 • Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt.
 • Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar
 • Den som inte har rätt till sjuklön, till exempel arbetslösa och föräldralediga, ska ansöka om sjukpenning direkt och till dessa betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag ****

Sjuklön under covid-19

Under inledningen coronakrisen stod staten för hela sjuklönekostnaden som redovisas i arbetsgivardeklarationen under april och juli. Ersättningen får arbetsgivaren via skattekontot. För perioden augusti till och med 31:a december 2020 beräknas ersättningen efter hur höga kostnader arbetsgivaren har haft för sjuklön enligt en procentsats som varierar beroende på kostnad för sjuklönen. ****

Smittbärarpenning vid hemisolering om anhörig har smittats av covid-19

Då det är vanligt att covid-19 smittar personer som bor i samma hushåll har regler för hemisolering från smittskyddslagen aktualiserats under 2020.

Det här gäller om du bor med en person som har testat positivt för covid-19 *****

 • Under sju dagar ska du studera eller arbeta hemifrån (gäller ej om du studerar/arbetar på låg-/mellan- eller högstadiet)
 • Sju dagars hemisolering gäller från den dag som den smittade personen blev provtagen
 • Om du får symtom behöver du ta ett covid-test och vänta tills att du får svar
 • Om du inte kan jobba hemifrån har du rätt att ansöka om smittbärarpenning. I det här fallet kan smittspårningsteamet eller läkaren som behandlar personen i ditt hushåll hjälpa dig med ett läkarintyg
 • Du får handla mat, besöka apotek, lämna och hämta barn på förskola om du följer hygien- och avståndsregler

Du rekommenderas att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter med andra människor i två veckor eftersom inkubationstiden – dvs. tiden från att du smittas till att du får symtom varierar. ******

Kan en arbetsgivare skicka hem en frisk anställd som kan bära på smitta?

Det enkla svaret ör nej. Däremot kan det vara så att den anställde är förhindrad att arbeta till exempel p.g.a. restriktioner som gör att hen inte kan resa hem. Då behöver inte arbetsgivaren betala ut lön. Här hittar du mer information om smittbärarpenning och reseersättning.

Källor: * SR.se & DN.se – **Riksdagen.se – ***Försäkringskassan.se ****Försäkringskassan.se/2 ***** Läkartidningen ****** Region Stockholm ******* Vårdgivarguiden

Vill du veta mer?

Läs våra blogginlägg om:

Permittering

Vad gäller för karensavdrag under corona?

Vad gäller för ledighet under midsommarafton 2021?

Låt oss visa hur vi kan förenkla er vardag!