Konsulttjänster HR och lön

Med årtionden av erfarenhet av affärsprocesser och IT-lösningar vill vi att våra kunder ska dra nytta av vår kompetens. Vi delar dessa färdigheter med dig genom våra professionella tjänster som består av konsulttjänster och implementering, support och utbildningstjänster.

Konsultation och genomförande

Våra konsulter, projektledare och vår beprövade metodik ger dig kraftfulla verktyg under implementeringsfasen för att stödja dig med planering, genomförande och förändringshantering. Genomförandet av ny teknik och lösningar kräver ofta utveckling och förbättring av dina affärsprocesser. SD Worx konsultteam med stor kunskap och erfarenhet hjälper dig och rådgör i affärsprocessens designfas för att säkerställa resultatet av din investering.

Våra konsulttjänster används ofta av befintliga kunder för råd och vägledning om hur man vidareutvecklar och förbättrar sina HR- och löneaktiviteter.

Support 

Att driva din dagliga verksamhet är en uppgift som förtjänar all din uppmärksamhet. Genom att välja våra supporttjänster får du högkvalitativ service och drar fördel av våra kontinuerliga ansträngningar för att utveckla våra tjänster och lösningar. Vårt erbjudande omfattar tjänster som skräddarsys för olika intressenter i din organisation från anställda till chefer i din HR- och IT-avdelning.

Utbildning

Magin i din verksamhet utgörs av människorna i din organisation. Våra utbildningsstjänster täcker en mängd olika områden från att styra centrala affärsprocesser och operativa mjukvarulösningar till de juridiska aspekterna av HR och lön.