SD Worx Lön Premium

en avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik

SD Worx Lön Premium är en skalbar lönetjänst för dig som använder vår molntjänst SD Worx Lön. Du kan välja till tjänsten om du behöver hjälp med systemförvaltning, drift och lönehantering i händelse av oplanerad frånvaro. SD Worx Lön Premium är en väl avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik.

 • AI hittar snabbt felen – du slipper alla tidskrävande manuella kontroller.
 • Automatiserade processer och SD Worx – gör det tråkiga, mekaniska arbetet åt dig.
 • Vid perioder av hög belastning rycker vi in med kunniga lönespecialister.
 • Din dedikerade rådgivningstjänst – hjälper dig med de svåra besluten och frågorna i löneprocessen.

Allt detta minskar din sårbarhet gällande kompetens inom systemförvaltning, processhantering och integrationer samt även det dagliga lönearbetet.

Du väljer själv hur mycket stöd du vill ha

Med SD Worx Lön kan du välja hur mycket stöd du vill ha, och vilka delar du vill göra själv. Premium, Premium med kompetensförsäkring eller komplett löneoutsourcing med BPO.

SD Worx Lön Premium

Systemförvaltning

 • Sätta upp och utföra Körschema
 • Övervaka körningar och integrationer
 • Leverera utdata
 • Årskörningar som semesterbryt och retro

Kontroller (av indata)

 • Rimlighets-bedömning
 • Signalering
 • Support för ev. rättningar

Rådgivningstjänst

 • Bollplank
 • Vägledning
 • Systemstöd
 • Men även bokföring, lag och avtal, till specifik kontaktperson
 • Ansvarsrisken tas om hand i avtal

SD Worx Lön Premium Kompetensförsäkring

Outsourcingtjänst bara när du behöver den. Med Premium Kompetensförsäkring kan vi med kort varsel stötta din verksamhet vid oplanerad frånvaro. Tjänsten innebär att vi är förberedda att snabbt gå in och hjälpa er verkställa lön, skicka bankfiler eller hantera andra bearbetningar/körningar som finns i er driftplan.

Höjd kvalitet i löneleveransen med Lönekontrollen och Payton AI

Kontroll av indata och uppgraderingar

Tid till Lön

Genomför kontroll av väntande tidrapporter i status ”Godkänd”, skapar överföringsfil, efterkontroll av överföring.

Utlägg till Lön

Kan göra godkännande av reseräkningar för utbetalning. Tar ut kontrollista och skapar överföringsfil. Gör efterkontroll att kontrollista och överföringsfil överensstämmer.

Avstämningskontroll

Jämförelse Resultatregister och Bokföringsregister, för att identifiera differenser

Regression test vid uppdateringar av SD Worx Cloud

Testar kundinstanser efter uppdateringar, tex att sidan är uppe samt att menyn och olika funktioner fungerar korrekt.

Övervaka Jobs log i SD Worx Cloud

Övervakar Jobs log efter körningar som har genererat fel / inte kunnat avslutas. Sammanställer regelbundet informationen och informerar om fel via e-mail.

AI-baserad lönekontroll med Payton

Kontroll av löneberäkning med AI

 1. Löneberäkning startar (manuellt eller schemalagt).
 2. Begäran skickas för att analysera en anställds löne-/bokföringsdata.
 3. Analys baserad på Machine Learning algoritm.
 4. Anomalier signaleras och lagras i databasen.
 5. Informerar klienten att nya Åtgärder är funna.
 6. Klienten begär senaste uppgifter om avvikelse och visar den för användaren tillsammans med andra Åtgärder.

Viktigaste fördelarna

Felreducering

Payton eliminerar mänskliga misstag.

Förutsägbarhet

Payton utför sina arbetsuppgifter enligt förprogrammerade instruktioner på ett säkert tillvägagångsätt.

Produktivitet

Medan Payton utför rutinarbete fokuserar dina löneadministratörer på andra värdeskapande aktiviteter.

Flexibilitet

Med Payton är vi mindre personalberoende & kan hantera varianser i arbetsbelastning.

Kvalitet

Med Payton ökar vi kvaliteten i våra leveranser.

Har du behov av back-up? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!