SD Worx Health

Uppföljning av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro är kostsamt – Aditro Health hjälper dig och HR-avdelningen att minska kostnaderna och ta hand om dina anställdas hälsa på ett effektivt sätt. Aditro Health hjälper både chef och HR-specialist med att följa upp frånvaro, arbeta proaktivt samt genomföra nödvändiga åtgärder för att uppfylla lag- och arbetsmiljöregler för att hjälpa medarbetare tillbaka till jobbet.

Aditro Health är ett digitalt verktyg för att hantera både kort- och långtidsjukfrånvaro och rehabiliteringsprocesser. Med Health kan du samla information om hela företagets sjukfrånvaro över tid, tilldela uppgifter och arbeta proaktivt för att minska både frånvaro och kostnader kopplat till sjukdom.

Påminnelser ser till att viktiga åtgärder genomförs och att inget glöms bort. Det gör det enkelt för dina chefer att hantera sjukfrånvaro och rehabilitering. Använd våra standardmallar eller skapa dina egna processer för att skräddarsy efter ditt behov.

För anställda

 • Uppgifter, notiser och meddelanden
 • Ladda upp dokument
 • Delaktighet i sin egen rehabilitering/hälsa

För chefer

 • Uppgifter, notiser och meddelanden
 • Riktlinjer och påminnelser för att uppfylla juridiska skyldigheter
 • Tidslinje för pågående och kommande uppgifter

För HR

 • Uppgifter, notiser och meddelanden
 • Skapa ärenden och justera arbetsflödet
 • Uppföljning av pågående ärenden
 • Tilldela ärenden och uppgifter

Funktioner i Health

 • Automatiskt arbetsflöde baserat på roller
 • To-do´s och påminnelser om att uppfylla juridiska skyldigheter och företagspolicyer
 • Digital dokumentation av rehabiliteringsprotokoll och medicinska intyg
 • Uppföljning och status för pågående ärenden och uppgifter
 • Tidslinje för pågående och kommande uppgifter
 • Teamöversikt
 • Bjuder in anställda att delta aktivt i sina egna rehabiliteringsfall

Varför Aditro Health?

En bra uppföljning av sjukfrånvaron kan spara ditt företag stora summor varje år. Aditro Health hjälper chefer i det administrativa arbetet av sjukfrånvaro och rehabilitering för att följa gällande lagstiftning och regler, samt skickar påminnelser och notiser om viktiga händelser så att chefer kan arbeta proaktivt och fokusera på att stötta sina medarbetare. Aditro Health är en del av Aditro HR och fullt integrerad med Aditro Time, vår lösning för tids- och frånvarohantering.


Låt oss visa hur Aditro Health fungerar

HR-moduler

Aditro HR består av flera moduler som du kan sätta ihop till ett komlett HR-system. På så sätt kan du skräddarsy en lösning som täcker de HR-processer som ditt företag behöver.