Lönerevision

Salary Review ger din organisation ett strukturerat sätt att hantera årliga lönerevisioner och bonus/engångsutbetalningar.

Modulen för lönerevision automatiserar, förenklar och sparar tid för hela företaget. Slipp Excel-dokument och använd vårt GDPR-säkra verktyg för att hantera lönerevisionsprocessen från början till slut.

Smidig lönerevision

  • Flexibelt för HR – Skapa, definiera och testa simulering av lönerevisionen. Intuitivt arbetsflöde där HR enkelt kan följa lönerevisionens progress
  • Skapa lönerevision med eller utan en förutbestämd budget
  • Dela budget i enlighet med förinställda villkor, till exempel prestation
  • Enkel åtkomst till relevant information, t.ex. lönehistorik och interna referensvärden
  • Godkännande enligt farfarsprincipen
  • Enkel översikt för HR och ledning
  • Nordisk lösning – stöd för svenska, finska och norska. För nordiska företag är det möjligt att ha flera lönerevisioner pågående samtidigt
  • Automatiserat arbetsflöde – Automatiserade godkännandeprocesser och enkelt att sätta upp. Godkännandeprocesserna kan inkludera deadline per enhet, e-mails med start-up information och påminnelser under lönerevisionen
  • Användarvänligt – Enkelt för chefer att använda och för HR att administrera och följa arbetet. Enkelt att se hur enhetens budget förändras under lönerevisionen. Enkelt att ta över en enhet och lägga in dokument för instruktioner
  • Helt integrerad med Aditro People. Skicka dina nya löner till People och lönesystemet med minimal insats av administratörer och löneavdelningen

Salary Review för chefer

Funktionsöversikt

  • Full översikt över din enhet
  • Sätt löner på ett enkelt och flexibelt sätt
  • Se hur budgeten visuellt anpassas samtidigt som du lägger in nya löner
  • Följ utvecklingen hos underställda
  • Ta över underställdas enheter för att undvika förseningar

Salary Review för HR


Funktionsöversikt

  • Skapa och simulera en fullständig lönerevision
  • Använd budget och estimat på nya och mer effektiva sätt
  • Begränsa access för specifika kolumner och justera för att passa de olika behoven för chefer och HR
  • Automatiska informations e-mail och notifikationer för deadline
  • Lägg in möjlighet att ”Work on behalf of” för att undvika förseningar


Vill du veta mer? Boka en gratis 30 min online demo!