Kompetensutveckling – Talent

Med Talent som verktyg är det smidigt att ta hand om dina medarbetares kompetensutveckling dagligen, månadsvis och årligen.

Kompetensutveckling handlar om att få dina medarbetare engagerade, utbildade och produktiva. Talent-modulerna hjälper dig att engagera och utveckla dina medarbetare. Dina chefer får stöd i arbetet med att coacha medarbetaren under hela anställningscykeln. Modulen är uppbyggd kring transparenta mål, ett flöde av information samt feedback. Talent säkerställer att dina medarbetare belönas för sin kunskap och kompetens oavsett var i organisationen de arbetar

Moduler inom Talent

  • Perform med mål och samtal
  • Competence med rollprofiler
  • CV-verktyg
  • Lärplattform (LMS): Learnifier

Funktioner

  • Tilläggsmodul Perform

Mål

Dela ett gemensamt mål för hela organisationen. Stärk dina talanger och skapa engagemang mot samma vision. Ge dina team och medarbetare ett verktyg som de kan använda för att sätta, definiera, länka och följa upp framsteg individuellt och i grupp.

Funktionsöversikt
• Definiera individuella och gemensamma mål och följ status.
• Lägg till uppgifter, deadlines eller länka mål mellan varandra.
• Upptäck statistik om ditt team i grafisk vy eller listvy
• Konvertera övergipande affärsmål till teammål eller individuella mål och sprid dem i hela organisationsträdet.

  • Tilläggsmodul Perform

Samtal

Engage your employees. Talent makes it seamlessly simple to take care of your talent daily, monthly and yearly. Follow up, evaluate, plan targets or get any feedback from Employees using the Talks module.

Feature Overview
• Välj vilka steg/frågor du vill ha med i samtalsmallen.
• Arrangera samtal med medarbetare när det passar.
• Spara svaren i samtalshistoriken.
• Skapa samtalscykler för automatisk samtalsgenerering enligt tidsintervaller.
• Se statistik från ditt team.  • Tilläggsmodul Competence

Medarbetarprofiler

Håll kollkunskaperna och kompetensen som finns bland era medarbetare. Kompetensmodulen hjälper dig hantera de behov er organisation har när det gäller arbetstrykans kompetens.

Feature Overview
• Definera kompetenser och koppla rollprofiler
• Hitta de bästa kandidaterna för specifika uppgifter
• Jämför kunskaper mellan medarbetare
• Godkänn/avvisa ändringar i kompetenser
• Skapa CV

  • Tilläggsmodul

CV – Verktyg

Samla all information om medarbetare i CV:t. För internt bruk eller när ni erbjuder konsulttjänster.

Funktionsöversikt
• Bygg det kompletta CV:t genom att lägga till personinformation, kunskaper, arbetserfarenhet och utbildning.
• Se och ladda ned CV.
• Dela med kollegor eller klienter (kommande funktion).
• Välj och förbered medarbetarens CV för specifika uppdrag (kommande funktion).