Löneoutsourcing

Trender pekar på att allt fler företag väljer att outsourca sin lön och HR-administration. Den största fördelen är att din outsourcingpartner tar hand om administrationen och säkerställer löneprocessernas effektivitet så att du och dina medarbetare kan koncentrera er på ert företags kärnverksamhet.

Våra kunder är medelstora till stora företag, dvs från 500 och upp till tusentals anställda. Vi har erfarenhet från de flesta branscher och centrala kollektivavtal, men flera av våra kunder har även lokala kollektivavtal som kräver anpassade processer. SD Worx erbjuder även andra viktiga tjänster och verktyg såsom t ex pensionsadministration, resehantering etc.

Den vanligaste orsaken till att företag väljer att outsourca sina löner är att komplexiteten avseende lönehanteringen ökat t ex i samband med ett förvärv eller en stor personalomsättning. Detta är ett vanligt scenario inom exempelvis privat vård, tjänstemannaområdet eller bemanningsbranschen.

Hur ser ditt företags behov ut?

Vi erbjuder följande alternativ av outsourcing av lön och HR

  • Ditt företag har hand om hela löneprocessen – SD Worx tar hand om systemförvaltningen.
  • SD Worx hanterar hela löneprocessen – traditionell outsourcing.
  • SD Worx hanterar valda delar av löneprocessen tillsammans med ditt företag.
  • Vi kan även erbjuda outsourcingtjänst för HR- och ekonomiadministration.

Varför löneoutsourcing?

Trygghet

Företaget behöver inte vara oroligt när någon på löneavdelningen är sjuk, har semester, slutar eller blir föräldraledig. Istället för att ha några få lönemedarbetare som sitter på all kunskap, så får företaget alltid tillgång till flertal högt utbildade specialister med lång erfarenhet.

Effektivisering

Om företaget tar tillfället i akt att effektivisera löneverksamheten i samband med outsourcing av en löneavdelning finns det stora möjligheter att spara kostnader. Ofta i samband med en övergång till SD Worx löneservice så sparar företaget upp till 15-30 procent i effektivitet.

Kunskap

Dels säkerställer en outsourcing att företaget alltid har den senaste kunskapen och håller sig uppdaterad med förändringar, nya lagar och regler. Och dels innebär outsourcing också väl dokumenterade rutiner och processer. Expertkunskap nära tillhands!

Flexibilitet

Kostnaden för en outsourcing av löneavdelningen regleras via antal lönespecifikationer som företaget genererar per månad. Därför går det att vara flexibel med kostnaden kring en löneavdelning när företaget expanderar, skär ned eller säljer ett dotterbolag.

Inget systemberoende

Företag förändras och behöver därför system som följer med förändringen. Med SD Worx Outsourcing blir detta enkelt. Våra kunder kan skala ner eller skala upp tjänster efter behov och Aditro står för underhållningen av systemen.

Partnerskap

Vi lyssnar gärna på vilka utmaningar du och ditt företag har och tillsammans skapar vi den lösning som passar just ert företag.

GUIDE

6 varningssignaler – Då bör du som uppdatera löneprocesserna

Allt fler inser att de måste agera nu om de vill ha en ekonomifunktion i framkant. Känner du igen dig? Dagens digitaliseringstakt har bidragit till att du måste hitta de mest kostnadseffektiva, digitala lösningarna för att din ekonomifunktion ska kunna fortsätta leverera på topp.

Om du inte digitaliserar dina löneprocesser finns det en stor risk att du fastnar administrativt arbete som kräver onödigt mycket resurser för dig och ditt team.

I den här guiden har vi listat 6 varningssignaler som du bör hålla koll på.

Känner du igen dig i några av dem? Då bör du fråga dig själv om du har råd att vänta, eller om du ska agera nu – och leda verksamheten in i framtiden.

Med SD Worx löneoutsourcing får du som kund tillgång till

Professionella specialister

Ett team av specialister med gedigen erfarenhet inom lön, pension och säkerhet.

Med SD Worx får du en mycket kunnig partner som jobbar rådgivande och ansvarstagande för att ditt företag ska ha den bästa lösningen både nu och i framtiden. Vi hjälper er proaktivt och kontinuerligt att effektivisera era processer.

Kontinuerlig utveckling

Aditro drar fördel av att hantera ett mycket stort antal löner och kunder i många olika branscher. Genom att vara lyhörda för dig och våra övriga kunder och kontinuerligt förbättra våra tjänster och produkter skapar vi tillsammans lönesystem och tjänster för framtiden.

Teknisk partner

Aditro tar hand om tekniken, drift av systemet, uppgraderingar och säkerhet samt ändringar i systemet som påverkas av nya eller uppdaterade lagar och regler.

Administration av pension

Vi tar hand om administrationen av ditt företags pensioner.

Support

Support för medarbetare, chefer och ert företags kontaktperson/expert inom löneområdet.

Kvalitet

Regelbunden kvalitetsuppföljning via SLA och KPI:er.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med andra leverantörer och partners som underlättar för dina standardintegrationer.

Vill du veta mer om outsourcing? Boka en tid med mig!

Mattias Lindmark, Lön- och outsourcingexpert

Titta på vårt senaste webinar om löneoutsourcing

Ladda ner vår gratis guide: Sex tips för att lyckas med er löneoutsourcing

Internationell lönehantering

När det kommer till lönehantering möter internationella företag ofta en stor utmaning: olika löneleverantörer och processer i de olika länderna kräver mycket jobb för att harmonisera den globala lönehanteringen och konsolidera rapporteringen. Undvik dessa problem genom att jobba med en leverantör som kan leverera globala lönelösningar i över 150 länder. Vi stödjer internationella organisationer genom att tillhandahålla lönesystem för flera länder, sömlös integration med Core HR och tid- och frånvarorapportering, globala rapporteringsmöjligheter och löneoutsourcing i flexibla paketeringar – i en enda styrmodell.

  • Outsourca komplex lönehantering till våra lokala experter
  • Välj ett centraliserat löneteam, en lokal kontakt i varje land, eller kanske en kombination som passar dina speciella behov
  • Rapportera på Core HR-data och lönekostnader snabbare utan att lägga manuellt arbete och ta affärsbeslut snabbare
  • Använd SD Worx Core HR och få en hel end-to-end lösning. Eller koppla ihop det med ditt HRIS system
  • Ett kontrakt som täcker styrmodell, tjänster och verktyg – för alla länder

Läs mer om internationell lönehantering med SD Worx (på engelska) >>